Możesz zrobić wszystko sama

Narzędzie jest skonstruowane  tak, by skarbnik pełniący jednocześnie funkcje skarbnika gminy i księgowego urzędu miał dobrego pomocnika w swojej pracy.

Typowe pytania

Inne pytania zadają nam skarbnicy a zupełnie inne informatycy. Rozumiemy to, wiemy dlaczego tak jest i dokładnie podajemy jakie są korzyści i utrudnienia dla obu stron.

Już podczas analizy potrzeb przed decyzją zakupu, wyłaniają się kluczowe  informacje: która wersja programu będzie odpowiednia, jak powinna być zdefiniowana struktura i zasoby słownikowe, jakie będą potrzebne szablony do wydruków.

Czas wdrożenia zależy od ilości danych, które trzeba będzie wprowadzić ręcznie a to ma zwykle przełożenie na liczbę jednostek budżetowych, których plany finansowe będą do wprowadzenia. Dla kilku jednostek może to trwać 2-3 dni.

Kluczowa jest znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz wewnętrznego dokumentu uchwała rady o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu. Nie spotykam, na ogół, żadnego skarbnika, który tej wiedzy nie posiada. Bywają sytuacje, kiedy ta wiedza nie jest poparta praktyką, kiedy skarbnik przygotowuje swój pierwszy projekt budżetu. W takiej sytuacji potrzebujemy bardziej pilnować procesu komunikacji, byśmy się wzajemnie dobrze rozumieli. To łatwo zrobić mając tak długoletnie kontakty ze skarbnikami. 

Przyda się podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera. Bez niej też dajemy radę.

Instrukcja instalacji napisana jest dla skarbnika, ponieważ zdarza się, że nie ma on do pomocy informatyka. Bez przeszkód technicznych trwa około 20-30 minut.

Czasem pojawiają się przeszkody wynikające z wymagań Instrukcji Kancelaryjnych, uprawnień dostępu lub podobnych. Program jest instalowany lokalnie.

Ze względów na sytuację pandemiczną proponujemy równocześnie instalację wersji demo na prywatnym sprzęcie skarbnika lub komputerze przenośnym, który skarbnik może zabrać do domu. To rozwiązanie umożliwia kontynuowanie pracy w domu. Wersja demo nie generuje dodatkowych kosztów a jest wyposażona we wszystkie możliwości wersji licencjonowanej.

Serwis uruchamia informacja telefoniczna lub mailowa. Czasem wystarczy krótka rozmowa i problem jest rozwiązany.

Czasem konieczne jest przesłanie pliku kopii bezpieczeństwa i dopiero po zdiagnozowaniu przyczyny przystępujemy do jej zlikwidowania. W większości przypadków usługa jest świadczona nieodpłatnie w ramach Karty Serwisowej.

Część usług jest odpłatna a klient posiadający aktywną Kartę Serwisową korzysta z rabatów 25-50 %.

Dbamy, by usługi nasze były wykonywane w takim czasie, kiedy nie zaburza to pracy skarbnika, ponieważ przesłanie bazy do nas oznacza dla skarbnika przerwę w użytkowaniu programu.

Obsługa informatyczna potrzebna jest podczas instalacji lub reinstalacji programu (przeniesie programu na inny komputer, odzyskanie instalacji po awarii komputera).

Bieżąca komunikacja w zakresie przesyłania kopii bazy danych odbywa się za pomocą poczty e-mail. Bazę wysyła się jako załącznik do poczty i tą samą drogą uzyskuje się naprawioną łącznie z niezbędnymi informacjami co dalej należy wykonać, by kontynuować pracę.

Nasza misja

skuteczna pomoc dla skarbnika

Kierujemy ją szczególnie do skarbników małych gmin z bardzo mało liczną kadrą, która może wspomóc skarbnika. Narzędzie w intuicyjny sposób odzwierciedla etapy pracy przy ewidencji budżetu na każdym etapie tego procesu w ciągu roku

Opinie naszych wieloletnich klientów

Skarbnik
Skarbnik

Bierzmy się do pracy a później już będzie bardzo łatwo i szybko

Pomożemy Ci ustawić struktury w programie tak, by z łatwością  i szybko uzyskiwać potrzebne dokumenty, których wymaga procedura uchwalania i wykonywania budżetu w Twojej gminie