dajesz sobie i księgowym narzędzie do łatwego sporządzenia: bilansów, zestawień zmian w funduszu, rachunku zysków i strat jednostkowych i łącznych, bilansu z wykonania budżetu oraz skonsolidowanego

 

Narzędzie jest skonstruowane  tak, by skarbnik i księgowy mógł skontrolować poprawność sporządzanego sprawozdania, importować aktualne wzory dokumentów i koniec poprzedniego roku bilansowego na początek.

Typowe pytania

Inne pytania zadają nam skarbnicy a zupełnie inne informatycy. Rozumiemy to, wiemy dlaczego tak jest i dokładnie podajemy jakie są korzyści i utrudnienia dla obu stron.

Kluczowym krokiem podczas wdrażania jest wprowadzenie danych kluczowych dla tego systemu z punktu widzenia jednostki głównej (j.s.t.) i jednostek jej podległych wchodzących do bilansów łącznego i skonsolidowanego.

Wykonanie tej czynności zależy od ilości jednostek podległych j.s.t. i szybkości wprowadzania ich danych do systemu. Przy mniejszych j.s.t. trwa to 1-2 dni.

Po instalacji wersji SE – sumującej wprowadzasz informacje słownikowe, które są niezbędne, by można było uruchomić procesy instalacji w jednostkach podległych.

  1. Dostosowujesz obowiązujące wzory dokumentów do swoich potrzeb w ramach dozwolonych prawem, definiujesz powiązania wzorów jednostkowych ze skonsolidowanym, wskazujesz pary do wyłączeń
  2. Tworzysz strukturę organizacyjną jednostki j.s.t. (wymagane minimum danych określa Zarządzenie w sprawie bilansu skonsolidowanego i zawarte w nim określenie j.s.t. jako grupy kapitałowej). Te informacje pozwolą na powiązanie informacji przekazywanej między wersją SE a wersjami jednostkowymi J oraz JS jednostek podlegających łączeniu oraz konsolidacji.  
  3.  Tworzysz pliki z zasobami słownikowymi do przekazania go jednostkom podległym – odpowiednio jednostkom i zakładom budżetowym do wersji  Bilans J oraz instytucjom kultury i spółkom do wersji JS

  4. Teraz jednostki podległe przystępują do instalacji swoich wersji, uzupełniania potrzebnych w ich przypadku zasobów słownikowych, które wykorzystają do sporządzenia sprawozdań i przekazania ich do j.s.t.

Dostosowanie wzorów, wprowadzenie informacji dotyczącej struktury  i przygotowanie plików z zasobami do jednostek podległych możesz zlecić nam – za dodatkową opłatą, którą ustalimy.

Przydałaby się wiedza merytoryczna i praktyczna wynikająca z ustawy o rachunkowości i rozporządzeń dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych. Zdarza się nam dość często współpraca z księgowymi, którzy sporządzają takie sprawozdania pierwszy  raz w swojej karierze zawodowej. Po roku czasem już nie pamiętają i też potrzebna jest większa pomoc. 

W każdym j.s.t. prosimy o ustanowienie osoby do roli administratora całej grupy, która jest najbardziej przygotowana merytorycznie i technicznie.

To bardzo ułatwia nam współpracę a Tobie kontrolę przebiegu całego procesu w grupie.

Instalacja odpowiedniej wersji aplikacji trwa kilka minut. Jest praktycznie automatyczna. 

Potrzebny jest również serwer Firebird . Mogą zaistnieć dwie sytuacje:

  1. na komputerze nie ma takiej instalacji więc należy ją wykonać z dostarczonego pliku instalacyjnego – też kilka minut praktycznie automat
  2. na komputerze jest już inna instalacja wykonana na potrzeby innego programu. Jeśli ma ona uniwersalne dane do logowania do niej, to w odpowiednie miejsce plików z instalacji kopiujesz pliki *.dll, które przesyłamy. Jeśli dostawca programu może zmienić dane do logowania w serwerze Firebird na ogólnie dostępne, to już wiesz co robić. W przeciwnym przypadku instalację trzeba wykonać na komputerze, który spełnia warunki do instalacji.

Zawsze przestrzegamy zasady, by nasza pomoc minimalizowała czas przerwy w dostępie do systemu na czas usuwania problemów.

  1. Jeśli jest to problem techniczny, którego podłożem są sprawy merytoryczne, to rozmawiamy telefonicznie, wskazujemy miejsce, w którym rzecz opisujemy dokładnie lub pokazujemy na wideo
  2. Jeśli problem dotyczy bazy danych, to czas reakcji już się wydłuża (staramy się, by nie dłużej niż 48 godz. od otrzymania kopii bezpieczeństwa).
uwaga: znacząca liczba uszkodzeń bazy powstaje w wyniku „nadgorliwości” księgowych w jednostkach podległych, którzy inicjują nowe sprawozdanie na kolejny rok bez potwierdzenia w j.s.t. informacji o posiadaniu aktualnych zasobów słownikowych bez wykonania kopii bazy przed wykonaniem nieodwracalnej czynności. Posiadanie takiej kopii pozwala na powrót do poprzedniej prawidłowej bazy, wgranie otrzymanych nowych zasobów a w kolejności wygenerowanie nowego roku bilansowego. Takie działanie rodzi dodatkowe koszty związane z naprawą bazy.

Instrukcje instalacji są napisane w sposób, który typowemu użytkownikowi komputera pozwala na samodzielną instalację.

W j.s.t. występują pewne ograniczenia wynikające z wewnętrznych przepisów i potrzebna jest pomoc informatyka, jeśli nie masz uprawnień do wykonania instalacji samodzielnie ewentualnie z naszą pomocą.

Przekazywanie baz i plików danych z jednostek do j.s.t odbywa się za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez administratora systemu w j.s.t.

Podobnie działa przesyłanie baz ze wszystkich wersji do nas – załącznik w mailu w postaci kopii bezpieczeństwa

Nasza misja

skuteczna pomoc dla skarbnika i księgowych

Jesteśmy przekonani, że rzeczy czasochłonne, pracochłonne i z pozoru bardzo skomplikowane  nie muszą takie być. Można je trochę usystematyzować, zautomatyzować i gotowe!

Przedstawiane narzędzie w intuicyjny sposób odzwierciedla etapy pracy przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na każdym etapie tego procesu w ciągu roku. Z łatwością można wszystko powtórzyć w kolejnym roku przepisując niezbędne dane z roku poprzedniego.

Opinie naszych wieloletnich klientów

Skarbnik
skarbnik

Bierzmy się do pracy, później już będzie bardzo łatwo i szybko

Pomożemy Ci ustawić struktury w programie tak, by z łatwością  i szybko uzyskiwać potrzebne dokumenty, których wymaga procedura sporządzenia sprawozdań finansowych w Twojej gminie