Opis programu Bilanse

System składa się z wersji sumującej, jednostkowych dla jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek

System pozwala na sporządzenie rocznych bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,  ich rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu, bilansu z wykonania budżetu, bilansów łącznych, łącznych rachunków i łącznych zestawień dla poszczególnych typów jednostek podległych. Sprawozdanie łączne pozwala ewidencjonować wyłączenia.

Bilansów skonsolidowanych łącznie z bilansami instytucji kultury, ZOZ oraz spółek, w których jst mają udziały. Bilans skonsolidowany dla jst z uwzględnieniem wyłączeń, eliminacji i korekt. Konsolidacja odbywa się zgodnie z przyjętą dla każdej jednostki podległej metodą konsolidacji: pełną, proporcjonalną lub praw własności. Obsługiwany jest elektroniczny transfer do systemu BeSTi@.

Oferta

pakiety & wymagania

Pakiet P10, P20, P30

Pakiet złożony jest jednego stanowiska wersji sumującej Bilans SE i odpowiednio do 10, 20, 30 wersji jednostkowych Bilans J oraz JS

wymagania sprzętowe

Komputer
z Windows 7, 10 Pro 32 lub 64 bity

Pakiet bez limitu

Pakiet złożony jest jednej licencji wersji sumującej SE z możliwością obsługi na kilku stanowiskach oraz wersji jednostkowych Bilans J i JS bez limitu stanowisk

Schemat pracy w systemie

Ścieżki przepływu informacji między elementami systemu Bilanse

Zapytaj o szczegóły

Zapraszamy do kontaktu, by ustalić potrzeby i sposoby ich zaspokojenia. Każdą sytuację analizujemy indywidualnie mając na uwadze jak największe korzyści, które uzyskasz. Dziękujemy za zaufanie.