Program Sprawozdania
 

O firmie
Promocje
Aktualności
Programy
        Budżet
        Sprawozdania
        Bilans
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstracyjne
Lista referencyjna
Historia serwisu
Stopka

 

PRZEZNACZENIE PROGRAMU SPRAWOZDANIA


  • Sporządzenie następujących jednostkowych sprawozdań (zgodnie z  RMF z dnia 19.03.2001 r. z póź. zm.): Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z,  Rb-30, Rb-34, Rb-50,) w wersji J oraz ich łącznych w wesjach JE, SE i Z
  • Wydrukowanie ich i sporządzenie elektronicznego zapisu baz, które zgodnie z rozporządzeniem należy przekazać jednostce nadrzędnej, RIO czy dysponentowi środków
  • Sprawozdania Rb-PDP, Rb-NDS wykonuje się bezpośrednio w BeSTii
Program pomocniczy do sporządzenia Rb-NDS - pobierz

Rozwiązanie A -  Sprawozdania "z"


wprowadzanie i drukowanie gotowych sprawozdań zbiorczych

Przeznaczenie:

Rozwiązanie przeznaczone dla małych jednostek samorządu (3-5 sprawozdań z jednostek podległych sumowanych do zbiorczego).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Z tego rozwiązania mogą korzystać przede wszystkim Użytkownicy systemu Budżet, dla których wersja "z" jest nową wersją dotychczasowych sprawozdań stanowiących integralną i nieodpłatną część systemu, dostarczaną w ramach usług karty serwisowej.
Wersja "z" również może być instalowana i użytkowana samodzielnie - stanowiąc I etap przed rozbudową do systemu Budżet i/lub pełnego systemu Sprawozdania opisanego w rozwiązaniu C. Można na niej również pracować w sieci (kiedy kilka osób w Wydziale Finansowym sporządza jednocześnie sprawozdania zbiorcze) sporządzając różne sprawozdania na różnych komputerach. Wówczas dane znajdują się na wybranym komputerze umownie nazywanym "komputerem głównym" - nie ma konieczności, by był to "fizyczny" serwer w sieci.

Rozwiązanie B - Sprawozdania "Se" w jednostce samorządu terytorialnego plus Sprawozdania "j" w jednostkach podległych


kompleksowe rozwiązanie pozwalające sporządzać elektronicznie sprawozdania jednostkowe i sumować je automatycznie z otrzymanych dyskietek lub pocztą elektroniczną.


Zastosowanie tego rozwiązania niesie ogromne korzyści, ponieważ pozwala na automatyzację sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych.


Program automatycznie wylicza sumy wymaganych pozycji, wylicza sumy kontrolne i w określonym przez MF zakresie weryfikuje poprawność sporządzanych sprawozdań.

W przypadku dokonywania korekty w sprawozdaniu jednostkowym wystarczy zmienić stosowne miejsca w danych zapisanych w programie i ponownie wydrukować sprawozdanie bez konieczności przepisywania całego sprawozdania. To ułatwia sporządzenie sprawozdania i skraca czas jego wykonania.
Dla posiadaczy systemu Budżet inicjuje się połączenie z jednostką podległą, które  zawiera dane tej jednostki pobrane z posiadanej ewidencji.