O firmie
Promocje
Aktualizacja klasyfikacji
Programy
        Budżet
        Sprawozdania
        Bilans
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstracyjne
Lista referencyjna
Historia serwisu
Stopka

 Systemy pracują w środowisku Windows 95/98/NT/XP/Win 7

Budżet - program pozwala zaprojektować budżet jednostki samorządu terytorialnego w układzie planów finansowych w zaprojektowanej wcześniej strukturze i szczegółowości, planować i ewidencjonować w ciągu roku wszystkie zmiany w przyjętym budżecie. Można wprowadzić lub transferować ze sprawozdan SE lub Rb-27S i RB-28S z Bestii, wykonanie, należności, zobowiazania, zaangażownie w planach finansowych jb i łącznie budżetu.

W wersji podstawowej budżet obsługuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej, natomiast w wersji zadaniowej dodatkowo dostępny jest moduł do obsługi budżetu w układzie zadaniowym. Można pracować na pojedynczym stanowisku bądź w pracy grupowej.
Obsługiwany jest elektroniczny transfer do systemu BeSTi@.


Sprawozdania - system pozwala na sporządzenie następujących sprawozdań (zgodnie z  rozporządzeniem MF): Rb-27S, Rb-28S,  Rb-N, Rb-Z,  Rb-30,  Rb-34, Rb-50, (zbiorcze, jednostkowe - również miesięczne) oraz wydrukowanie ich i sporządzenie elektronicznego zapisu baz, które należy przekazać jednostce nadrzędnej, RIO czy dysponentowi środków.  Obsługiwany jest elektroniczny transfer do systemu BeSTi@. System ma dwie wersje zbiorcze: Z (jako nieodpłatny dodatek do programu Budżet)
SE - sumującą dane z wersji jednostkowych J oraz JE (jednostowe będące sumą jednostkowych np: wydziałów urzędu do sprawozdania urzędu)

Bilanse - system pozwala na sporządzenie rocznych bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,  ich rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu, bilansu z wykonania budżetu, bilansów łącznych, łącznych rachunków i łącznych zestawień dla poszczególnych typów jednostek podległych. Bilansów skonsolidowanych łącznie z bilansami instytucji kultury, ZOZów i spółek, w których jst mają udziały. Bilans skonsolidowany dla jst z uwzględnieniem wyłączeń, eliminacji i korekt. Konsolidacja odbywa się zgodnie z przyjętą dla każdej jednostki podległej metodą konsolidacji: pełną, proporcjonalną lub praw własności. Obsługiwany jest elektroniczny transfer do systemu BeSTi@.