O firmie
Promocje
Aktualizacja klasyfikacji
Programy
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstarcyjne
Lista referencyjna  
Historia serwisu
Stopka

 

Karta serwisowa jest umową o gotowość do świadczenia usług w wymienionym poniżej zakresie przez Delfin s.c. B. M. Szumoccy i prawem do korzystania z nich przez Użytkownika w określonym przedziale czasowym. Delfin s.c. nie monitoruje częstotliwości i zakresu, w jakim Użytkownik realizuje swoje prawo. Cena Karty jest kwotą ryczałtową, uiszczoną z góry i nie zależy od sposobu, w jaki Użytkownik ją realizuje. Karta serwisowa jest ważna przez okres jednego roku od daty jej wykupienia.

 W kolejnych latach Karta jest odnawiana automatycznie, bez dodatkowych umów, z wyjątkiem, gdy Delfin s.c. otrzyma pisemną rezygnację Użytkownika z tej usługi przynajmniej na miesiąc przed upływem ważności aktualnej Karty dla danego produktu.
Karta obejmuje:

1.      Bezpłatne konsultacje telefoniczne w określonych na stronie www.delfin.info.pl godzinach dotyczące obsługi zakupionych programów oraz rozwiązywania wszelkich problemów technicznych i programowych pojawiających się podczas ich eksploatacji

2.      Nieodpłatne przekazywanie kolejnych wersji nabytego oprogramowania poprzez stronę internetową www.delfin.info.pl

3.      Nieodpłatne przekazywanie kolejnych wersji nieodpłatnego oprogramowania do elektronicznego przekazywania danych do obowiązującego systemu wymiany danych z RIO według formatów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów

4.      Roczną gwarancję i serwis zakupionego oprogramowania przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem delfin@delfin.info.pl  z czasem rozpoczęcia nie dłuższym niż 48 godz. od momentu otrzymania przesyłki

5.      Dostęp do nieodpłatnych dodatkowych narzędzi

6.    Bonifikatę w wysokości 25% na odpłatne usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i inne


Karta serwisowa jest ważna przez okres jednego roku od daty jej wykupienia. Dla pierwszej karty datą wykupienia jest data zakupu programu. W pierwszym roku użytkowania programu zakup karty jest niezbędny. Ceny karty serwisowej odnawianej systematycznie podaje cennik.
Jeśli korzystasz z karty serwisowej systematycznie, to za odnowienie karty zapłacisz tylko  cenę podaną w cenniku. 
Basia Szumocka